Aktien

Aktien

År Händelse Förändring antal aktier Totalt antal aktier Förändring aktiekapital (SEK) Totalt aktie- kapital (SEK) Kvotvärde
(SEK)
20131 Nybildning 100 000 100 000 100 000 100 000 1,00
20142 Nyemission 20 650 120 650 20 650 120 650 1,00
20173 Nyemission 22 500 143 150 22 500 143 150 1,00
2018 Fondemission   143 150 429 450 572 600 4,00
2018 1:40 split 5 582 850 5 726 000   572 600 0,10
20184 Nyemission 1 050 000 6 776 000 105 000 677 600 0,10
20195 Nyemission 1 050 000 7 776 000 100 000 777 600 0,10

1 Teckningskurs: 1 SEK per aktie
2 Teckningskurs: 340 SEK per aktie
3 Teckningskurs: 1 000 SEK per aktie
4 Teckningskurs: 38,50 SEK per aktie
5 Teckningskurs: 60,00 SEK per aktie