Revisor & Certified Advisor

Revisor & Certified Advisor

Revisor

Ernst & Young AB (Box 4279, 203 14 Malmö) har varit Iconovos revisor sedan 2013, då Bolaget bildades, med Martin Henriksson som huvudansvarig revisor sedan 2017. Martin Henriksson är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige.

Certified Advisor

Bolaget har utsett Erik Penser Bank till sin Certified Ad­visor på First North. Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm, Besöksadress: Apelbergsgatan 27, Telefon: +46 8 463 80 00, www.penser.se