Största aktieägare per 30 juni 2018

 
Aktieägare**Antal aktierAndel

Mats Johansson

915 000

13,5%

Orest Lastow

846 400

12,5%

Alto Invest

749 611

11,1%

Carl Forslund

512 200

7,6%

Johan Lundgren

512 200

7,6%

Mårten Rittfeldt

512 200

7,6%

Ban Business Consulting

314 400

4,6%

Lennart Holm

299 000

4,4%

Övriga

2 114 989

31,2%

Totalt

6 776 000

100,0%


** Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav