Största aktieägare per 28 februari 2018

 Aktieägare före Erbjudandet
Aktieägare**Antal aktierAndel

Mats Johansson

915 000

16,0%

Orest Lastow

846 400

14,8%

Carl Forslund

512 200

8,9%

Johan Lundgren

512 200

8,9%

Mårten Rittfeldt

512 200

8,9%

Alto Invest

360 000

6,3%

Ban Business Consulting

314 400

5,5%

Lennart Holm

299 000

5,2%

Övriga

1 454 600

25,4%

Totalt

5 726 000

100,0%


** Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav