Största aktieägare per 30 SEPTEMBER 2019

Största aktieägare per 30 SEPTEMBER 2019

   
Aktieägare** Antal aktier Andel

Mats Johansson

920 000

13,6 %

Lastow Consulting AB (Orest Lastow)

846 400

12,5%

Alto Invest

730 766

10,8%

SEB Life International

597 000

8,8%

Johan Lundgren

462 200

6,8%

Carl Forslund

462 200

6,8%

Mårten Rittfeldt

462 200

6,8%

BAN Business Consulting AB (Berndt Axelsson)

315 600

4,7%

Lennart Holm

184 542

2,7%

Övriga

1 795 092

26,5%

Totalt

6 776 000

100,0%


** Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav