Största aktieägare per 31 MARS 2019

Största aktieägare per 31 MARS 2019

   
Aktieägare** Antal aktier Andel

Mats Johansson

920 000

13,6 %

Orest Lastow

846 400

12,5%

Alto Invest

749 611

11,1%

Carl Forslund

512 200

7,6%

Johan Lundgren

512 200

7,6%

Mårten Rittfeldt

512 200

7,6%

Ban Business Consulting

315 600

4,6%

Lennart Holm

299 000

4,4%

Övriga

2 108 789

31,1%

Totalt

6 776 000

100,0%


** Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav