Största aktieägare per 30 juni 2019

Största aktieägare per 30 juni 2019

   
Aktieägare** Antal aktier Andel

Mats Johansson

920 000

13,6 %

Lastow Consulting AB (Orest Lastow)

846 400

12,5%

Alto Invest

749 611

11,1%

Johan Lundgren

512 200

7,6%

Carl Forslund

512 200

7,6%

Mårten Rittfeldt

512 200

7,6%

BAN Business Consulting AB (Berndt Axelsson)

315 600

4,7%

SEB Life International

233 149

3,4%

Övriga

1 892 766

27,9%

Totalt

6 776 000

100,0%


** Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav