Insynspersoner & Insynspolicy

Insynspersoner & Insynspolicy

Iconovo AB (publ) följer artikel 19 i Market Abuse Regulation (MAR).

Enligt MAR artikel 19, samt i vägledning från Finansinspektionen, skall personer i ledande ställning (insynspersoner) och dess närstående rapportera förändringar i sitt innehav till Finansinspektionen. Information om insynshandel i Iconovos aktie gjord av personer i ledande ställning finns på Finansinspektionens hemsida.

 

Namn Befattning Insynsperson sedan
Mats Johansson Ordförande 6-Apr-18
Leif Bergvall Hansen Styrelseledamot 16-May-18
Agneta Walhagen Styrelseledamot 15-May-19
Berndt Axelsson Styrelseledamot 6-Apr-18
Sven Totté Styrelseledamot 6-Apr-18
Maria Bech Styrelseledamot 6-Apr-18
Orest Lastow VD/styrelseledamot 6-Apr-18
Mikael Arinder VP Operations 6-Apr-18
Mikael Ekström VP Development 9-Aug-18
Anna Gallon CFO  9-Jan-19
Roger Lassing VP BD 1-Mar-19